26 Eylül 2012 Çarşamba

12.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Ekoyay Yayınları)


12.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Ekoyay Yayınları)

12.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Ekoyay Yayınları)sayfa 4: 1.sorunun cevabında : din anlayışı,kültür farklılıkları,dil ,coğrafi konum gibi temeller ortaya atıldı…
hazırlık soruları
1. islamiyetin gelişimi, kavimler göçü, göçebe hayattan vazgeçiş vs..
2.çağdaş bir devletin kurulması, ankaranın başkent olması,halkçılığın devlet programına girmesi, bilimsel ve laik anlayışa dayanan milli eğitimin öngörülmesi,kadının özgürlüğü gibi toplumun çehresini değiştiren oluşumlar sanat ve edebiyat çevrelerinde de derin etkiler yapar.
3. milli edebiyat dönemindeki eserlerin konuları Cumhuriyet döneminde devam etti.Atatürk ün kişiliği, ilkeleri anlatıldı.sevinçler acılar çoşkular işlendi.
——12.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Ekoyay Yayınları)————-
sayfa 5: *çağdaş uygarlık seviyesine yükselmek.
*Eskiyi tamamen yok ederek yeniye ulaşmak
*Anadoluya(halka) yönelmek
————12.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Ekoyay Yayınları)—-

 • 12.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Ekoyay Yayınları) SAYFA 9
 • 1:siyasi temel;tanzimat fermanı, sosyal temel; medreselerin yıkılmış olması,fikri temel;şairlerin şarkla garp arasında kalması
 • 2.Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında genel olarak Anadolu’ya yönelme görülür. Eserler Anadolu anlatılmış, aydınların Anadolu’yu tanımadıklarından bahsedilmiştir. Bu gibi şeylerle memleket anlayışı ortaya çıkmıştır. • 3.Yenilikler: Gençlerin Anadolu’ya yönelmesi, sadece İstanbul’dan memleketin kurtulamayacağı işlenmiştir.
 • Anadolu’da Bir Gece: Anadolu’da ki sıkıntılar anlatılmıştır.
 • Tohum: Anadolu’ya yönelme işlenmiştir.
 • Aydınların halka yönelmesi ile birlikte kurtuluşun sadece İstanbul’dan olamayacağı anlaşılmıştır. Anadolu çoğu zaman yöneticiler ve aydınlar tarafından bir zahire ve asker deposu olarak görülmüş, gerekli hizmet devlet tarafından verilmemiştir. Yani Osmanlı’nın Anadolu’yu göz ardı etmesi aydınları Anadolu’ya dönük eserler vermeye itmiştir.

Popüler Aramalar : 12.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Ekoyay Yayınları), 2012 - 2013 12.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Ekoyay Yayınları),Ekoyay Yayınları 12.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Ekoyay Yayınları),12.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Ekoyay Yayınları) Ekoyay Yayınları 2012 -2013, Ekoyay Yayınları 12.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Ekoyay Yayınları) Türk Edebiyatı, Edebiyat, Edebiyat Cevapları, 12.Sınıf, 12.Sınıf Edebiyat Kitabı Cevapları,


12.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Ekoyay Yayınları)4.
Cumhuriyetten önceki dönemlerde Anadolu çoğunlukla eserlere yansıtılmamıştır. Hikaye ve tiyatrolarda anlatılan olayların çoğu İstanbul’da geçmektedir. Cumhuriyetten önceki dönemler de anlatılacak olay yazar tarafından seçilir yazar olayı kurgular öyle anlatırdı. Yani yazılarda çoğunlukla sanat yapma amacı vardı. Cumhuriyetten sonraki dönemlerde ise sanat kaygısı güdülmeksizin doğrudan anlatım kullanılmıştır. Hayat olduğu gibi okuyucuya aktarılmıştır. (Türk Edebiyatında Anadolu ilk kez Çalıkuşu romanında anlatılmıştır.)
5.Genel olarak düşündüğümüzde insan topluluklarını millet yapan değerler:
12.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Ekoyay Yayınları)

 • - Ortak bir vatan
 • - Ortak bir dil
 • - Kültür ve Tarih birliği
 • - Ortak örf-adet
 • - Din, Ahlak

6.a) batı düşüncesinden etkilenilmiştir.Mesala bu tohum metnindede makineleşmekten bahsedilmiştir.ama ruh olmadan bir şey olamaz
b)varoluşculuk akımının etkisi vardır.Fakat manevi değerleri anlatan mistisizm akımının etkiside vardır.Çünkü batıdaki varoluşculuk akımı maneviyata karşıdır.Herşeyde önce insanın kendi özünü oluşturması gerektiğini savurunur varoluşculuk.
12.Sınıf Türk Edebiyatı Kitabı Cevapları (Ekoyay Yayınları) 6.SORU=B SIKKI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder